Bekijk video

In search of Green Partners

Fairtrade

MPS - Florimark Trade

MPS - Florimark Good Trade Practice

Kwaliteitsorganisatie

We zijn een robuuste, professionele, goed geoliede organisatie, die van oudsher stáát. Onze operatie is excellent, onze processen worden steeds verder geoptimaliseerd en zijn zoveel mogelijk geborgd en onze deskundigheid en expertise staan buiten kijf. Bovendien zijn we een ambitieuze, groeiende organisatie met een open blik naar buiten en bereid te blijven leren en verbeteren.

fotomel_4039_DFG2014.jpg